ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครู (อ่าน 12) 27 พ.ย. 63
รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 9) 13 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 246/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 10) 04 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 256/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 4) 29 ต.ค. 63
คำสั่งที่1435/2563 เรื่อง มอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 11) 20 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 248/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 25 (อ่าน 7) 15 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 246/2563 คำสั่งแต่งตั้งนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 17) 13 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 245/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรทำงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 17) 13 ต.ค. 63
วารสารเดือนกันยายน2563 (อ่าน 67) 11 ต.ค. 63
วารสารเดือนสิงหาคม2563 (อ่าน 66) 11 ต.ค. 63
วารสารเดือนกรกฎาคม2563 (อ่าน 52) 11 ต.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกิจกรรมสูตรคูณหรรษา (อ่าน 15) 08 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 244/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 16) 28 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 146/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมรักษ์บ้านเกิด (อ่าน 22) 28 ก.ย. 63
สลิปเงินเดือนกันยายน2563 (อ่าน 18) 25 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 21) 21 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 213/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ (อ่าน 46) 13 ก.ย. 63
รูปเล่มเอกสาร บันทึกรักการอ่าน (อ่าน 14) 11 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 127/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเดียร์โปรแกรมและรักการอ่าน (อ่าน 31) 11 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 201/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสูตรคูณหรรษา (อ่าน 36) 10 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 178/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1/2563 (อ่าน 25) 26 ส.ค. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 45) 25 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ (อ่าน 31) 13 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 36) 13 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 25) 13 ส.ค. 63
คำสั่งที 158/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 40) 04 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง มอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 39) 29 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 144/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 48) 27 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู (อ่าน 23) 26 ก.ค. 63
ตารางเรียน ตารางสอนและตารางการใช้ห้อง ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 7) 26 ก.ค. 63
แบบเก็บข้อมูล-SDQ-ปีการศึกษา-2563 (อ่าน 24) 20 ก.ค. 63
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 19 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 138/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 118) 19 ก.ค. 63
คำสั่งเตรียมรับการนิเทศจากคณะกรรมการสหวิทยาเขต8/2563 (อ่าน 194) 14 ก.ค. 63
ตารางเรียน ตารางสอนและตารางการใช้ห้อง ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 19) 10 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน ตำแหน่งลูกจ้างชั่ว (อ่าน 12) 09 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 164) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 126/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามนักเรียนในที่ปรึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 14) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 127/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 21) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับงบประมาณจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 16) 30 มิ.ย. 63