ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
ตัวอย่าง​ logbook (อ่าน 61) 29 พ.ย. 60
ตราโรงเรียนแบบโปร่ง (อ่าน 137) 02 ต.ค. 60
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (อ่าน 161) 05 ก.ย. 60
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 1/2560 (อ่าน 136) 13 ก.ค. 60
ลงทะเบียนคูปองครู (อ่าน 1709) 07 ก.ค. 60
วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.20,ว21 (อ่าน 122) 07 ก.ค. 60
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 287) 02 มิ.ย. 60
DLIT Classroom (อ่าน 176) 18 พ.ค. 60
ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 165) 25 มี.ค. 60
ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 168) 25 มี.ค. 60
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 793) 11 มี.ค. 60
เฉลยข้อสอบกลาง ม.2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2073) 11 มี.ค. 60
เฉลยข้อสอบกลาง ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 833) 11 มี.ค. 60
แบบบันทึกคะแนนสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 167) 11 มี.ค. 60
สลิปเงินเดือนมกราคม60 (อ่าน 163) 30 ม.ค. 60
แบบฟอร์ม ลส.2 (อ่าน 223) 04 ม.ค. 60
file รายชื่อ นักเรียน ม.3 บันทึกคะแนนสอบ Pre O-NET (อ่าน 152) 27 ธ.ค. 59
แก้ไขเฉลยคณิตศาสตร์ Pre O-NET ม.3 ปี 60 (อ่าน 159) 26 ธ.ค. 59
แบบบันทึกคะแนนสอบ Pre O-NET ม.3 ปี 60 (อ่าน 199) 26 ธ.ค. 59
เฉลย ข้อสอบ Pre O-NET ม.3 ปี 60 (อ่าน 29871) 26 ธ.ค. 59
แบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (อ่าน 134) 16 ธ.ค. 59
รูปแบบข้อสอบ O-ET ม.3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 261) 12 ธ.ค. 59
ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 145) 12 ธ.ค. 59
รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 142) 12 ธ.ค. 59
ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 118) 12 ธ.ค. 59
แจ้งเรื่องประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 244) 09 พ.ย. 59
สลิปเงินเดือนกันยายน 2559 (อ่าน 150) 28 ก.ย. 59
ขั้นตอนการบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบ SGS (อ่าน 147) 27 ก.ย. 59
ขั้นตอนการบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบ SGS (อ่าน 134) 27 ก.ย. 59
รายงานผลสอบ LAS ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 172) 30 ส.ค. 59
รายงานผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 139) 30 ส.ค. 59
รายงานผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 151) 30 ส.ค. 59
ตัวอย่างตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 180) 15 ก.ค. 59
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง (อ่าน 215) 07 ก.ค. 59
ตัวอย่างการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู็เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย (อ่าน 185) 30 มิ.ย. 59
ตัวอย่างการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น (อ่าน 448) 30 มิ.ย. 59
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (อ่าน 371) 09 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 309) 27 พ.ค. 59
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 840) 23 พ.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือปีการศึกษา 1/2559 (อ่าน 6038) 03 พ.ค. 59