ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
บ้านขนาดมอญ หมู่ 16   ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
เบอร์โทรศัพท์ 0885909597
Email : kanardmon@monpit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :