ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสงัด จันทร์พลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,16:59  อ่าน 532 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายสงัด  จันทร์พลี
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,16:59   อ่าน 532 ครั้ง