ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยได้จัดกิจกรรมเฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ขอขอบคุณตัวแทนคุณแม่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนตลอดจนผู้เเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,11:44   อ่าน 565 ครั้ง