ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน" เพื่อถ่ายทอดศาสตร์พระราชาให้กับเยาวชนและประชาชนได้นำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรม นำโดยร้อยโทวีรยุทธ  โก่งกระโทก หัวหน้าชุดขุนอาสา 231 เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,21:25   อ่าน 55 ครั้ง