ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563  โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อทำความความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ ในการนี้โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม นำโดย นายอายุ  คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตลอดจนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้ดูแลบุตรหลานของท่านด้วยดีตลอดมา
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,10:56   อ่าน 228 ครั้ง