ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองและทำบุญโรงเรียน
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563  โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนและประชุมผู้ปกครอง เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ  เพื่อที่จะให้เกิดแนวปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันในอันที่จะพัฒนาโรงเรียนและลูกหลานให้เป็นบุคคลที่มีความรุ้คู่คุณธรรม กิจกรรมผ่านไปด้วยดี ขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูทุกท่านมา  ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,12:03   อ่าน 242 ครั้ง