ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถือตะกร้า นุ่งผ้าไหม ใช้ปิ่นโต
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดยทุกวันพระจะมีการนิมนต์พระอาจารย์จากวัดในชุมชนมาอบรมศีลธรรม จริยธรรมให้นักเรียน และเป็นการบูรณาการ การรณรงค์กิจกรรม "ถือตะกร้า นุ่งผ้าไหม ใช้ปิ่นโต" ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ถือปฏิบัติมาตลอดอยู่แล้ว ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอายุ  คิดดี คณะครูและนักเรียนที่ร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์การนุ่งผ้าพื้นเมืองของเรามาโดยตลอด
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,10:53   อ่าน 434 ครั้ง