ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้เข้ารับการนิเทศติดตามจากกรรมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียนและของคณะครู ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ทำให้ผลการประเมินผ่านไปได้ด้วยดี

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,15:28   อ่าน 315 ครั้ง