ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผลการประเมินผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันครับ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,13:54   อ่าน 270 ครั้ง