ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาให้กับวัดที่อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่บริการโรงเรียน เช่น วัดบ้านปวงตึก วัดดาราธิวาส กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมากได้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การบริการน้ำดื่มกับขบวนแห่ การร่วมบริจาคจัตุปัจัย ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,09:06   อ่าน 1405 ครั้ง