ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสุนทรภู่ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้กิจกรรมสุนทรภู่ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย การแสดงจินตลีลา นิทรรศการผลงานและประวัติสุนทรภู่ แข่งขันแต่งกลอนสด ประกวดร้องเพลง วาดภาพและระบายสีจากวรรณคดี  อ่านทำนองเสนาะ คัดตัวอักษรไทย เป็นต้น

 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,12:59   อ่าน 878 ครั้ง