ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน  ได้รับเกียรติจากนายชัยยง  ใจแม่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี


โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562,16:07   อ่าน 704 ครั้ง