ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2561
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันรักวันลาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากนายชัยยง  ใจแม่น  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมมาเป็นประธานในพิธีและเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยในนามคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมขอให้ลูก ๆ ฟ้า-ขาว ทุกคนเลือกเส้นทางของตนเองและประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนและการงานทุกคน

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,18:51   อ่าน 786 ครั้ง