ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งรองมาธวรรย์รับตำแหน่งผู้อำนวยการ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีกับรองมาธวรรย์  อิงแอบ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป.สร.3 ในนามคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับท่านและได้มีกิจกรรมอำลาท่านในช่วงเช้าที่โรงเรียนขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,15:49   อ่าน 612 ครั้ง