ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับม.6ที่สอบติดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการอายุ  คิดดี ได้มีกิจกรรมเสริมมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้และสมัครเข้าทำงานในบริษัทเอกชนจำนวน 24 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ม.6 ทุกคนที่จะจบการศึกษาและได้ที่ศึกษาต่อหรือได้ที่ทำงานด้วยนะครับ


โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,09:26   อ่าน 375 ครั้ง