ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายราชสดุดี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ด้วยบทเพลงราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย (ประเทศลำดับที่ 3 ของโลก ที่นำกิจการลูกเสือมาก่อกำเนิดในประเทศ) ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะฝึกฝนให้เยาวชนได้มีความสามัคคี มานะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขัน และได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"


โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,09:51   อ่าน 213 ครั้ง