ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีขนาดมอญ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ งานนี้ต้องขอขอบผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้กำลังใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,11:53   อ่าน 195 ครั้ง