ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

                                                                                                                                       คำร้อง  นพรัตน์   ด่านอนันต์

                                                                                                                                       ทำนอง  ราชสีมา-เขียวเหลือง

                                                                                         จังหวะ มาร์ช

                                                                                                                                       แต่ง 2 มิถุนายน 2546

                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                ขนาด-มอญ พิทยาคม      อุดมศึกษา  เสริมชู -ดูเด่น

                   กิจ-การ-งานสันทัด-จัดเจน   รักกันเช่น น้องพี่ ตลอดการ

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             ***   หนักเอาเบาสู้งาน    ร่วมสร้างสรรค์ให้จรุงฟุ้งเฟื่อง

                                      กิจกรรมผดุงรุ่งเรือง นามกระเดื่องสมปราชญ์ฉกาจไกร

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   โรงเรียนขนาดมอญตั้งมาก็นานนัก   สิ่งที่รักคือฟ้าขาวเราสร้างสรรค์

                   สีของเรางามเด่นเห็นอยู่ทุกวัน    คราประจันไม่หวั่นไม่คร้ามใคร

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   ด้านกีฬามานะดี       เชิดศักดิ์ศรีสวยงามมีสง่า

                   กิจกรรมรวบรัดพัฒนา  เพื่อประชาร่วมใจ  ชัย โย *

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            ***ซ้ำ...............*ชัย-โย(ตอนจบ3ครั้ง)